al-Qur'an - as-Sunnah.net

"Aku tinggalkan 2 perkara yang kalian TIDAK AKAN TERSESAT SELAMANYA jika kalian berpegang teguh kepada keduanya: Kitabullah wa Sunnati. Keduanya tidak akan berpisah hingga bertemu di telagaku." HR Hakim, shahih

Tag

pemerintahan Islam

Larangan-larangan Umar Kepada Ahli Dzimmah (Orang Non-Muslim yang Tinggal di Negri Muslim)

Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk melindungi ahli dzimmah atau kafir zimmy, yaitu orang non Muslim, (khususnya orang Nasrani & Yahudi) yang memilih tidak diperangi, tapi hidup serta tinggal di bawah perlindungan pemerintahan Islam. Namun Allah memerintahkan melindungi dengan merendahkan dan… Continue Reading →

© 2019 al-Qur'an – as-Sunnah.net — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑

Bermanfaat? Mari meraih pahala dgn menyebarkannya!